Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            20. Perusväylänpito

Talousarvioesitys 2020

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 5 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 339 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin menoihin

2) sijoitusmenomomenteilta rahoitettavien investointihankkeiden hankesuunnittelusta aiheutuviin menoihin ennen kuin hankkeen aloittamisesta tehdään päätös valtion talousarvion yhteydessä.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet 334 000 000
Hankesuunnittelu 5 000 000
Yhteensä 339 000 000
Valtuus

Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin, aiemmissa talousarvioissa päätettyihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja aiemmin tehdyt sitoumukset mukaan lukien enintään taulukossa mainittu määrä:

Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet

  Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä, ml. aiempina varainhoitovuosina tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot (euroa)
   
Tiehankkeet  
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie 64 000 000
Vt 8 Turku—Pori, Mynämäen ja Luvian ohituskaistat 30 000 000
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti 80 000 000
E18 Haminan ohikulkutie 180 000 000
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 77 900 000
Vt 8 Turku—Pori 92 500 000
Länsimetron liityntäyhteydet 19 900 000
Vt 5 Mikkelin kohta 27 000 000
Mt 101 Kehä I parantaminen 32 000 000
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta 76 000 000
Kt 77 Viitasaari—Keitele 13 000 000
Vt 3 Tampere—Vaasa, Laihian kohta, 1. vaihe 27 000 000
Vt 22 Oulu—Kajaani—Vartius 15 000 000
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit 22 500 000
Vt 4 Oulu—Kemi 140 000 000
Vt 5 Mikkeli—Juva 121 000 000
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 198 000 000
Vt 12 Tillola—Keltti 14 000 000
Kehä I Laajalahden kohta 20 000 000
Länsimetron jatkeen liityntäliikennejärjestelyt 7 000 000
Vt 4 Kirri—Tikkakoski 139 000 000
   
Ratahankkeet  
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen 98 000 000
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) 55 000 000
Joensuun ratapihan parantaminen 74 000 000
Kehärata 517 000 000
Pohjanmaan rata 674 000 000
Keski-Pasila, länsiraide 48 800 000
Riihimäen kolmioraide 12 500 000
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe 150 000 000
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen 60 000 000
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen 165 000 000
Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys 5 700 000
Uudenkaupungin radan sähköistys 21 000 000
   
Vesiväylähankkeet  
Oulun meriväylän rakentaminen 27 500 000
Rauman meriväylä 31 500 000
Savonlinnan syväväylän siirtäminen 40 000 000
Kokkolan meriväylä 45 000 000
Vuosaaren meriväylä 12 500 000
   
Yhteiset väylähankkeet  
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet 173 000 000

Selvitysosa:Momentille budjetoidaan kaikki valtion suoralla talousarviorahoituksella toteutettavien kehittämisinvestointien määrärahat. Hankkeiden ulkopuoliset rahoitusosuudet otetaan huomioon momentilla 12.31.10 silloin, kun Väylävirasto maksaa ensin ja laskuttaa ulkopuolista tahoa sen jälkeen. Vastaavasti tämän momentin määrärahatarve jää pienemmäksi. Ulkopuolisella rahoitusosuudella tarkoitetaan muiden tahojen osallistumista valtion vastuulle kuuluvien väylähankkeiden kustannuksiin.

Hanke-erittely

  Hyväksytty Valmis liikenteelle Sopimusvaltuus
milj. €
Ulkopuolisen rahoituksen osuus sopimusvaltuudesta
milj. €
Arvioitu käyttö
milj. €
Määrärahatarve
v. 2020
milj. €
Määrärahatarve myöhemmin
milj. €
               
Tiehankkeet              
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie LTA 2019 2022 64,0   2,4 20,0 41,6
Vt 8 Turku—Pori, Mynämäen ja Luvian ohituskaistat LTA 2019 2021 30,0   30,0 - -
Vt 4 Oulu—Kemi TA 2017/LTA 2018 2021 140,0   98,6 35,4 5,9
Vt 5 Mikkeli—Juva TA 2017 2021 121,0   81,0 22,0 18,0
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie TA 2017 2021 198,0   160,7 37,3 -
Kehä I Laajalahden kohta TA 2018 2021 20,0   17,0 3,0 -
Vt 4 Kirri—Tikkakoski TA 2018 2021 139,0   44,0 64,0 31,0
               
Ratahankkeet              
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen LTA 2019 2025 98,0   3,0 35,0 60,0
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) LTA 2019 2023 55,0   0,5 5,0 49,5
Joensuun ratapihan parantaminen LTA 2019 2023 74,0   1,0 20,0 53,0
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe TA 2015 2020 150,0   120,7 17,1 12,2
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen TA 2016 2020 60,0   56,1 3,9 -
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen TA 2017 2022 165,0   37,4 63,8 63,8
Uudenkaupungin radan sähköistys LTA 2017 2021 21,0   19,0 2,0 -
               
Vesiväylähankkeet              
Oulun meriväylän rakentaminen LTA 2019 2021 27,5   27,5 - -
Vuosaaren meriväylä TA 2018 2020 12,5   7,0 5,5 -
               
Yhteiset väylähankkeet              
Muu kehittämisen hankesuunnittelu         - 5,0 -
Keskeneräiset väylähankkeet yhteensä     1 375,0   705,9 339,0 335,0

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2020 2021 2022 2023— Yhteensä vuodesta 2020 lähtien
           
Keskeneräiset väylähankkeet 334 000 215 213 83 100 22 500 654 813

Aikaisempien vuosien valtuuksia arvioidaan uusittavan noin 360 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Iisalmi-Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) 5 000
Joensuun ratapihan parantaminen 20 000
Kehä I Laajalahden kohta, Raide-Jokeriin liittyvä toimenpide (siirto momentille 31.10.20) -12 000
Kouvola-Kotka/Hamina 35 000
Määrärahatarpeen muutos -32 350
Siirto momentilta 31.10.79 5 200
Vt 3 Hämeenkyrön ohitus 20 000
Yhteensä 40 850

Momentin määräraha on muutettu kolmevuotisesta siirtomäärärahasta viisivuotiseksi siirtomäärärahaksi. Uusille vuonna 2020 tai sen jälkeen käynnistyville hankkeille voidaan myöntää niiden tarvitsema määräraha kokonaisuudessaan sen vuoden talousarviossa, jonka aikana hanke käynnistyy. Muutoksella ei ole vaikutusta aiempien vuosien talousarvioissa käynnistyneiden hankkeiden budjetointiin. Muutoksella lisätään valtion talousarvion joustavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta valtion monivuotisissa rakennus- ja muissa investointihankkeissa. Muutoksen vaikutuksia arvioidaan vaalikausien taitteessa, jonka perusteella päätetään jatkossa sovellettavasta siirtomäärärahakaudesta.


2020 talousarvio 339 000 000
2019 II lisätalousarvio 70 935 000
2019 talousarvio 298 150 000
2018 tilinpäätös 363 850 000