Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. (31.01, 10, osa, 20, osa, 40, osa ja 50) Hallinto ja toimialan yhteiset menot
       10. (31.10, osa) Liikenneverkko
            20. Perusväylänpito
            30. (31.10.35 ja 36) Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin
            31. (31.10.37 ja 41) Eräät avustukset
            (50.) Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen
            76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset
            77. Väyläverkon kehittäminen
            79. Elinkaarirahoitushankkeet
       20. (31.20, osa, 30 ja 40, osa) Liikenteen ja viestinnän viranomaispalvelut
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 5 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 339 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin menoihin

2) sijoitusmenomomenteilta rahoitettavien investointihankkeiden hankesuunnittelusta aiheutuviin menoihin ennen kuin hankkeen aloittamisesta tehdään päätös valtion talousarvion yhteydessä.

Käyttösuunnitelma (euroa)

  
Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet334 000 000
Hankesuunnittelu5 000 000
Yhteensä339 000 000
Valtuus

Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin, aiemmissa talousarvioissa päätettyihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja aiemmin tehdyt sitoumukset mukaan lukien enintään taulukossa mainittu määrä:

Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet

 Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä, ml. aiempina varainhoitovuosina tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot (euroa)
  
Tiehankkeet 
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie64 000 000
Vt 8 Turku—Pori, Mynämäen ja Luvian ohituskaistat30 000 000
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti80 000 000
E18 Haminan ohikulkutie180 000 000
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie77 900 000
Vt 8 Turku—Pori92 500 000
Länsimetron liityntäyhteydet19 900 000
Vt 5 Mikkelin kohta27 000 000
Mt 101 Kehä I parantaminen32 000 000
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta76 000 000
Kt 77 Viitasaari—Keitele13 000 000
Vt 3 Tampere—Vaasa, Laihian kohta, 1. vaihe27 000 000
Vt 22 Oulu—Kajaani—Vartius15 000 000
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit22 500 000
Vt 4 Oulu—Kemi140 000 000
Vt 5 Mikkeli—Juva121 000 000
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie198 000 000
Vt 12 Tillola—Keltti14 000 000
Kehä I Laajalahden kohta20 000 000
Länsimetron jatkeen liityntäliikennejärjestelyt7 000 000
Vt 4 Kirri—Tikkakoski139 000 000
  
Ratahankkeet 
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen98 000 000
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide)55 000 000
Joensuun ratapihan parantaminen74 000 000
Kehärata517 000 000
Pohjanmaan rata674 000 000
Keski-Pasila, länsiraide48 800 000
Riihimäen kolmioraide12 500 000
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe150 000 000
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen60 000 000
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen165 000 000
Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys5 700 000
Uudenkaupungin radan sähköistys21 000 000
  
Vesiväylähankkeet 
Oulun meriväylän rakentaminen27 500 000
Rauman meriväylä31 500 000
Savonlinnan syväväylän siirtäminen40 000 000
Kokkolan meriväylä45 000 000
Vuosaaren meriväylä12 500 000
  
Yhteiset väylähankkeet 
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet173 000 000

Selvitysosa: Momentille budjetoidaan kaikki valtion suoralla talousarviorahoituksella toteutettavien kehittämisinvestointien määrärahat. Hankkeiden ulkopuoliset rahoitusosuudet otetaan huomioon momentilla 12.31.10 silloin, kun Väylävirasto maksaa ensin ja laskuttaa ulkopuolista tahoa sen jälkeen. Vastaavasti tämän momentin määrärahatarve jää pienemmäksi. Ulkopuolisella rahoitusosuudella tarkoitetaan muiden tahojen osallistumista valtion vastuulle kuuluvien väylähankkeiden kustannuksiin.

Hanke-erittely

 HyväksyttyValmis liikenteelleSopimusvaltuus
milj. €
Ulkopuolisen rahoituksen osuus sopimusvaltuudesta
milj. €
Arvioitu käyttö
milj. €
Määrärahatarve
v. 2020
milj. €
Määrärahatarve myöhemmin
milj. €
        
Tiehankkeet       
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustieLTA 2019202264,0 2,420,041,6
Vt 8 Turku—Pori, Mynämäen ja Luvian ohituskaistatLTA 2019202130,0 30,0--
Vt 4 Oulu—KemiTA 2017/LTA 20182021140,0 98,635,45,9
Vt 5 Mikkeli—JuvaTA 20172021121,0 81,022,018,0
Vt 12 Lahden eteläinen kehätieTA 20172021198,0 160,737,3-
Kehä I Laajalahden kohtaTA 2018202120,0 17,03,0-
Vt 4 Kirri—TikkakoskiTA 20182021139,0 44,064,031,0
        
Ratahankkeet       
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminenLTA 2019202598,0 3,035,060,0
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide)LTA 2019202355,0 0,55,049,5
Joensuun ratapihan parantaminenLTA 2019202374,0 1,020,053,0
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaiheTA 20152020150,0 120,717,112,2
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminenTA 2016202060,0 56,13,9-
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminenTA 20172022165,0 37,463,863,8
Uudenkaupungin radan sähköistysLTA 2017202121,0 19,02,0-
        
Vesiväylähankkeet       
Oulun meriväylän rakentaminenLTA 2019202127,5 27,5--
Vuosaaren meriväyläTA 2018202012,5 7,05,5-
        
Yhteiset väylähankkeet       
Muu kehittämisen hankesuunnittelu    -5,0-
Keskeneräiset väylähankkeet yhteensä  1 375,0 705,9339,0335,0

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 202020212022 2023— Yhteensä vuodesta 2020 lähtien
      
Keskeneräiset väylähankkeet334 000215 21383 10022 500654 813

Aikaisempien vuosien valtuuksia arvioidaan uusittavan noin 360 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Iisalmi-Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide)5 000
Joensuun ratapihan parantaminen20 000
Kehä I Laajalahden kohta, Raide-Jokeriin liittyvä toimenpide (siirto momentille 31.10.20)-12 000
Kouvola-Kotka/Hamina35 000
Määrärahatarpeen muutos-32 350
Siirto momentilta 31.10.795 200
Vt 3 Hämeenkyrön ohitus20 000
Yhteensä40 850

Momentin määräraha on muutettu kolmevuotisesta siirtomäärärahasta viisivuotiseksi siirtomäärärahaksi. Uusille vuonna 2020 tai sen jälkeen käynnistyville hankkeille voidaan myöntää niiden tarvitsema määräraha kokonaisuudessaan sen vuoden talousarviossa, jonka aikana hanke käynnistyy. Muutoksella ei ole vaikutusta aiempien vuosien talousarvioissa käynnistyneiden hankkeiden budjetointiin. Muutoksella lisätään valtion talousarvion joustavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta valtion monivuotisissa rakennus- ja muissa investointihankkeissa. Muutoksen vaikutuksia arvioidaan vaalikausien taitteessa, jonka perusteella päätetään jatkossa sovellettavasta siirtomäärärahakaudesta.


2020 talousarvio339 000 000
2019 II lisätalousarvio70 935 000
2019 talousarvio298 150 000
2018 tilinpäätös363 850 000