Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2020

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 165 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut Syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2020 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 1,7 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 2 231 2 000 2 000
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 327 300 280
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 829 887 887
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 165 1 249 1 249
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 100,2 102,7 101,9

1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 47 035 46 061 47 465
Bruttotulot 286 300 300
Nettomenot 46 749 45 761 47 165
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 043    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 336    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 10
Rikosasioiden käsittely (HO 2019) 1 000
Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta 57
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu 26
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) -10
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -17
JTS-miljardin tuottavuussäästö -120
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 626
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -85
Palkkausten tarkistukset -101
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 143
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -124
Tasomuutos -1
Yhteensä 1 404

2020 talousarvio 47 165 000
2019 I lisätalousarvio 87 000
2019 talousarvio 45 761 000
2018 tilinpäätös 45 042 000