Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            20. Erityismenot
            50. Avustukset
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2020

50. Avustukset (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 9 830 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rauhantyön järjestöille ja Ihmisoikeusliitto ry:lle

3) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

4) avustuksiin Rikosuhripäivystyksen toimintaan ja muille rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille

5) avustuksiin Julkisen sanan neuvostolle

6) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan

7) valtionhallinnon laitosten ja Helsingin yliopiston kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 4 705
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 955
Muut avustukset (enintään) 1 170
Yhteensä 9 830

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 lukien
             
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokrasopimusvaltuus            
Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi
Vuoden 2020 sitoumukset - - - - - -
Menot yhteensä 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ihmisoikeusliitto ry:n toiminta (siirto momentilta 29.80.50) 100
Lisäys ihmisoikeuksien raportointiin ja ongelmiin puuttumiseen (HO 2019) 200
Radikalisaation ehkäisy (HO 2019) 200
Rauhantyön valtakunnallisten järjestöjen toiminta (siirto momentilta 29.80.50) 300
Saamelaiskulttuurikeskuksen audiovisuaaliset laitteet 50
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -72
Yhteensä 778

2020 talousarvio 9 830 000
2019 talousarvio 9 052 000
2018 tilinpäätös 8 332 287