Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
            01. Kansanedustajien toimintamenot
       10. Eduskunnan kanslia
       20. Eduskunnan oikeusasiamies
       30. Ulkopoliittinen instituutti
       40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
       90. Eduskunnan muut menot
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. KansanedustajatPDF-versio

01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 22 250 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Kansanedustajien palkkiot16 530 000
Kansanedustajien kulukorvaukset3 680 000
Kansanedustajien kotimaan matkat2 040 000
Yhteensä22 250 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kotimaan matkakulujen tarkistus29
Palkkion tarkistus411
Yhteensä440

2020 talousarvio22 250 000
2019 talousarvio21 810 000
2018 tilinpäätös21 257 847