Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
            50. Perhe-etuudet
            (51.) Lapsilisät
            53. Sotilasavustus
            54. Asumistuki
            (55.) Elatustuki
            57. Perustoimeentulotuki
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2020

56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 51 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain (133/2010) mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

Selvitysosa:Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelujen järjestämisestä vastaa Kansaneläkelaitos.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tulkkauksen tarpeen lisääntyminen 300
Yhteensä 300

2020 talousarvio 51 000 000
2019 talousarvio 50 700 000
2018 tilinpäätös 45 641 598