Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2020

38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 200 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää covid-19 testauksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen valtionavustuksina julkisen terveydenhuollon yksiköille.

Selvitysosa:Määräraha aiheutuu valtioneuvoston 11.9.2020 tekemästä periaatepäätöksestä hybridistrategian toteuttamiseksi rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa, joka edellyttää rajanylityksiin liittyvän testauksen kapasiteetin ja analyysitoiminnan pikaista nostoa 10 000 testillä/päivä. Tämä on osa hallituksen ehkäise-testaa-jäljitä-eristä-hoida -strategian toteutusta.

Rajanylityksiin liittyvän testauskapasiteetin nostosta ja analyysitoiminnasta aiheutuvat kustannukset korvataan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS) valtionapuviranomaisen hyväksymien kustannusten mukaisesti. Rajanylityksiin liittyvän testauksen tarpeet ylittävää kapasiteettia kohdennetaan tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin omien tai muiden sairaanhoitopiirien testien tekemiseen.


2020 VI lisätalousarvio 200 000 000