Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2020

58. Määräaikainen covid-19 epidemiakorvaus (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää väliaikaisesta epidemiakorvauksesta annetun lain mukaisten valtion menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Korvauksella on tarkoitus tukea yhteiskunnassa taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden ja perheiden taloudellista asemaa tilanteessa, jossa koronavirusepidemian rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Korvauksen piiriin kuuluisivat henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea rajoitustoimien aikana ja ovat edelleen perustoimeentulotuen saajina tuen maksuaikana syksyllä 2020.


2020 V lisätalousarvio 60 000 000