Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2020

IV lisätalousarvioesitys 2020PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -1 173 813 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -357 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä 7 000 000
02. Yhteisövero, vähennystä -364 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -816 000 000
01. Arvonlisävero, vähennystä -808 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, vähennystä -8 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot -813 000
04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä 4 332 000
05. Eräät liikenteen maksut, vähennystä -5 700 000
09. Muut verotulot, lisäystä 555 000
12. SEKALAISET TULOT -45 259 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala -7 700 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä -7 700 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 800 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot, lisäystä 800 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 700 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen, lisäystä 700 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 41 941 000
10. Hallinnonalan virastojen tulot, lisäystä 41 941 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala -84 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä -84 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 3 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot, lisäystä 3 000 000
15. LAINAT 5 265 875 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 5 265 875 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 5 265 875 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 4 046 803 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA -503 000
01. Hallinto -503 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 497 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) 0
24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -3 000 000
10. Omistajaohjaus 0
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 0
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 043 000
01. Ulkoasiainhallinto 1 943 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -57 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
10. Kriisinhallinta 0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v) 0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0
67. Demokratia- ja oikeusvaltiotuki (siirtomääräraha 2 v) 0
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot 100 000
87. Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle (siirtomääräraha 3 v) 100 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 013 000
01. Ministeriö ja hallinto 1 745 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 50 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 195 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 200 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 300 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 1 703 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 333 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 320 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 50 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 65 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 65 000
30. Syyttäjät 2 500 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 500 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 41 969 000
01. Hallinto 6 702 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -95 000
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -130 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 927 000
10. Poliisitoimi 11 800 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 11 800 000
20. Rajavartiolaitos 22 000 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 000 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 15 000 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 1 415 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -88 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 503 000
40. Maahanmuutto 52 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 52 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 29 964 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto -20 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -20 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 30 257 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 31 004 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), vähennystä -747 000
19. Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v) 0
30. Sotilaallinen kriisinhallinta -273 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -273 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 046 940 000
01. Hallinto 1 150 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 850 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
10. Verotus ja tulli 17 328 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 328 000
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 0
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 6 000 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 000 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
40. Valtion alue- ja paikallishallinto -35 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -35 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen 4 583 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -5 000 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 000 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 200 000
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v) 0
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v) 5 783 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -5 486 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -5 486 000
90. Kuntien tukeminen 1 004 700 000
20. Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä 832 700 000
32. Valtionavustus kuntien kannustinjärjestelmiin (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -30 000 000
34. Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 200 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 800 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 700 000
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha), lisäystä 100 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 17 900 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha), lisäystä 17 900 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 428 856 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 35 110 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -25 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 135 000
30. Koululaisten harrastustoiminnan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 10 000 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä 4 500 000
53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 20 500 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 137 050 000
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 115 500 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 21 550 000
20. Ammatillinen koulutus 46 500 000
21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 46 500 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 166 081 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 81 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 000 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 67 000 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä 26 000 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 67 000 000
80. Taide ja kulttuuri 25 300 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 400 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 700 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 240 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä 800 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 20 600 000
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 0
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 460 000
90. Liikuntatoimi 6 815 000
30. Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä liikuntapaikkarakentamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 815 000
91. Nuorisotyö 12 000 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 12 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 97 150 000
10. Maaseudun kehittäminen 800 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 500 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
20. Maa- ja elintarviketalous 70 125 000
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 125 000
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 93 000 000
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -93 000 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 70 000 000
40. Luonnonvaratalous 19 625 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 970 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 600 000
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 800 000
43. Valtion rahoitusosuus Ähtärin eläinpuisto Oy:lle jättiläispandojen kuluihin (siirtomääräraha 2 v) 1 500 000
50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 800 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 200 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 755 000
64. Metsähallitus 3 100 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 100 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot 3 500 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 500 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 240 296 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 3 725 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -20 000
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 090 000
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 430 000
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 225 000
10. Liikenne- ja viestintäverkot 118 466 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 56 250 000
30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 480 000
31. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 18 000 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 39 736 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut 118 105 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 605 000
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 7 500 000
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 100 000 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 003 603 000
01. Hallinto 44 903 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 531 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 886 000
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 24 108 000
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 000 000
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 763 000
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 365 000
07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 450 000
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -240 000
09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 240 000
40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 600 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha), lisäystä 3 100 000
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 000 000
51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta (arviomääräraha) 0
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys 157 400 000
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 135 000 000
41. Energiatuki (arviomääräraha) 0
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha) 0
47. Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 400 000
66. Siirrot EU:n innovaatiorahastoon (arviomääräraha), vähennystä -16 000 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 25 000 000
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä 12 000 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys 98 900 000
40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 29 000 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 59 900 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 0
40. Yritysten erityisrahoitus 702 400 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha), vähennystä -700 000
43. Yritysten kustannustuki (arviomääräraha) 300 000 000
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 150 000 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 250 000 000
95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha), lisäystä 3 100 000
50. Kotouttaminen 0
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha) 0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 039 947 000
01. Hallinto -535 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 035 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 500 000
02. Valvonta 730 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 730 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) 0
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 7 002 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 002 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 60 000 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), lisäystä 60 000 000
20. Työttömyysturva 812 400 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä 720 500 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), lisäystä 91 900 000
40. Eläkkeet 31 950 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), lisäystä 1 500 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 30 100 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha), lisäystä 350 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 18 300 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 800 000
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) 0
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000 000
39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 11 500 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v) 0
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 110 000 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 110 000 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 100 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 110 525 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 465 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 465 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 61 700 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 700 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 000 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 28 000 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 18 000 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 48 360 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 105 000
30. Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (siirtomääräraha 2 v) 0
34. Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v) 14 895 000
37. Avustukset tuulivoimakaavoitukseen (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 500 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 390 000
56. Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 28 670 000
60. Siirto Valtion asuntorahastoon 0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 800 000
Määrärahojen kokonaismäärä 4 046 803 000