Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2020

20. TyöttömyysturvaPDF-versio

50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 434 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 300 000 000 euroa aiheutuu koronavirusepidemiaan COVID-19 liittyvästä työttömien määrän kasvusta, 102 300 000 euroa siitä, että hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien väliaikaisesta muuttamisesta työttömyysturvan omavastuuajan poistamisesta valtion rahoittamana sekä työssäoloehdon lieventämisestä määräajaksi, 20 000 000 euroa työttömyyskassojen toiminnan turvaamisesta hallintokuluihin kohdentamalla sekä 12 000 000 euroa siitä, että hallitus on lisäksi antanut eduskunnalle esityksen laeiksi työsopimuslain, merisopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, jolla lomautusmenettelyä nopeutetaan ja lomautus voisi koskea myös määräaikaista henkilöstöä sekä mahdollistettaisiin työsuhteen purku koeaikana tuta-perusteella.


2020 II lisätalousarvio 434 300 000
2020 talousarvio 745 400 000
2019 tilinpäätös 714 892 471
2018 tilinpäätös 816 922 684

52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 664 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 504 000 000 euroa aiheutuu koronavirusepidemiaan COVID-19 liittyvistä toimenpiteistä sekä työttömien määrän kasvusta ja lomautuksista sekä 160 000 000 euroa siitä, että hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta siten, että yrittäjille voitaisiin maksaa työmarkkinatukea, vaikka yritystoimintaa ei lopetettaisi.


2020 II lisätalousarvio 664 000 000
2020 talousarvio 1 457 500 000
2019 tilinpäätös 1 417 585 672
2018 tilinpäätös 1 463 594 162