Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous

Talousarvioesitys 2020

62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) nojalla kalastusta, vesiviljelyä, kalanjalostusta ja kauppaa harjoittaville yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, jotka perustuvat komission 19.3.2020 hyväksymiin, COVID-19 -epidemiasta johtuviin tilapäisiinvaltiontukipuitteisiin tai EU:n de minimis -asetuksiin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta kalatalouden yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.

Selvitysosa:Koronavirusepidemia aiheuttaa kalatalouden yritystoimintaa harjoittaville yrityksille vastaavia taloudellisia vaikeuksia kuin muiden toimialojen yrityksille. Kriisituen tavoitteena on ehkäistä koronavirusepidemian aiheuttamia negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen. Tukea voidaan maksaa kalatalouden arvoketjun (kalastus, vesiviljely, jalostus ja kauppa) yritystoimintaa harjoittaville mikroyrityksille sekä pienille, keskisuurille ja suuryrityksille.

Epidemian vaikutus yhteiskuntaan on kokonaisvaltainen ja ongelmat ulottuvat laajasti myös kansainväliseen ja kansalliseen kalakauppaan sekä kalatalouden yritystoimintaan. Komission tilapäiset valtiontukipuitteet mahdollistavat tuen kalatalouden alkutuotannon (kalastus ja vesiviljely) yrityksille 120 000 euron yrityskohtaiseen rajaan asti sekä kalan jalostusteollisuuden ja kaupan yrityksille 800 000 euron yrityskohtaiseen rahaan asti. Kriisituen tavoitteena on ehkäistä koronavirusepidemian aiheuttamia negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia sekä turvata kotimainen ruoantuotanto ja kalatuotteiden jalostus sekä kalakauppa antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen.


2020 II lisätalousarvio 10 000 000
2020 talousarvio 21 488 000
2019 tilinpäätös 20 476 000
2018 tilinpäätös 26 776 000