Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous

Talousarvioesitys 2020

21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 1 350 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vesihuoltolaitoksille ja muille vesihuollon toimijoille myönnettäviin avustuksiin vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Selvitysosa:Lisäyksellä turvataan vesihuollon toimintaedellytyksiä korona-epidemian aikana tukemalla vesihuoltolaitoksia ja muita vesihuollon toimijoita esimerkiksi henkilöstövajeen korvaamisessa, sekä vahvistamalla tilapäisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristö­keskusten voimavaroja vesihuoltotehtävissä.


2020 II lisätalousarvio 1 350 000
2020 talousarvio 17 608 000
2019 tilinpäätös 14 171 000
2018 tilinpäätös 13 565 000