Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2020

01. Nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Momentille merkitään lisäystä 9 384 072 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 9 384 072 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 12 715 936 000 euroa vuonna 2020. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 12 665 936 000 euroa vuonna 2020.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 12 716
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 12 666

2020 II lisätalousarvio 9 384 072 000
2020 I lisätalousarvio 1 083 490 000
2020 talousarvio 2 198 374 000
2019 tilinpäätös 1 792 984 063
2018 tilinpäätös -985 765 656