Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2020 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2020

I lisätalousarvioesitys 2020PDF-versio

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA433 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano433 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä433 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA9 153 000
10. Poliisitoimi5 553 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 553 000
20. Rajavartiolaitos3 000 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 000 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta600 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä600 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA600 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus600 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä600 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA200 004 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle4 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä4 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot200 000 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha), lisäystä200 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA900 000
80. Taide ja kulttuuri900 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä900 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA143 000 000
01. Hallinto500 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä500 000
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys127 500 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä127 500 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys15 000 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä15 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA43 800 000
01. Hallinto5 000 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä5 000 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta12 800 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 800 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen26 000 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä26 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 397 890 000