Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2020

I lisätalousarvioesitys 2020PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 433 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 433 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 433 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 153 000
10. Poliisitoimi 5 553 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 553 000
20. Rajavartiolaitos 3 000 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 600 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 600 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 600 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 600 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 600 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 200 004 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 4 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 4 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 200 000 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha), lisäystä 200 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 900 000
80. Taide ja kulttuuri 900 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 900 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 143 000 000
01. Hallinto 500 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys 127 500 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 127 500 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys 15 000 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 15 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 43 800 000
01. Hallinto 5 000 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 12 800 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 12 800 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 26 000 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 26 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 397 890 000