Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
              29. Arvonlisäveromenot
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 15 804 000 euroa.

Selvitysosa:Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa ja muussa tarkastamista koskevassa lainsäädännössä säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoitukseen liittyvät valvontatehtävät ja rahoitusvakausviranomaisen toiminnan tarkastaminen (laki rahoitusvakausviranomaisesta 1195/2014) hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja talousarviokehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Henkilötyövuodet 144,4 144,0 144,0
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,1 6,6 6,6
       
Työtyytyväisyysindeksi      
ParTy 2017 -indeksit:      
Henkilöstön hyvinvointi 3,4 3,7 3,7
Työn perusedellytykset 3,3 3,4 3,4
Työyhteisön toimivuus 3,3 3,5 3,5
Työyhteisön kehittämisedellytykset 3,3 3,5 3,5
Naisten osuus henkilöstöstä, % 51,0 51,0 51,0

HTV-tavoite vuosina 2018—2020 yksiköittäin

 
2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Tilintarkastus ja laillisuustarkastus 57 58 58
Tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus 54 56 56
Suunnittelu- ja muut tukipalvelut 33 30 30
Yhteensä 144 144 144

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 135
Palkkausten tarkistukset 136
Tasomuutos -136
Yhteensä 135

2020 talousarvio 15 804 000
2019 talousarvio 15 669 000
2018 tilinpäätös 14 937 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 15 804 000 euroa.