Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2020

40. Valtiontalouden tarkastusvirastoPDF-versio

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 15 804 000 euroa.

Selvitysosa:Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa ja muussa tarkastamista koskevassa lainsäädännössä säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoitukseen liittyvät valvontatehtävät ja rahoitusvakausviranomaisen toiminnan tarkastaminen (laki rahoitusvakausviranomaisesta 1195/2014) hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja talousarviokehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Henkilötyövuodet 144,4 144,0 144,0
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,1 6,6 6,6
       
Työtyytyväisyysindeksi      
ParTy 2017 -indeksit:      
Henkilöstön hyvinvointi 3,4 3,7 3,7
Työn perusedellytykset 3,3 3,4 3,4
Työyhteisön toimivuus 3,3 3,5 3,5
Työyhteisön kehittämisedellytykset 3,3 3,5 3,5
Naisten osuus henkilöstöstä, % 51,0 51,0 51,0

HTV-tavoite vuosina 2018—2020 yksiköittäin

 
2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
       
Tilintarkastus ja laillisuustarkastus 57 58 58
Tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus 54 56 56
Suunnittelu- ja muut tukipalvelut 33 30 30
Yhteensä 144 144 144

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 135
Palkkausten tarkistukset 136
Tasomuutos -136
Yhteensä 135

2020 talousarvio 15 804 000
2019 talousarvio 15 669 000
2018 tilinpäätös 14 937 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 15 804 000 euroa.

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 650 000 euroa.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 650 000
2019 talousarvio 650 000
2018 tilinpäätös 510 517

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 650 000 euroa.