Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 4 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain (1087/2016) mukaisiin avustuksiin.

Selvitysosa:Avustuksia myönnetään iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen, hissien jälkiasentamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen asuinrakennuksissa sekä korjausavustuslain mukaisiin avustuksiin kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien laatimiseen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen korjausavustuslain muuttamisesta, jotta avustusten myöntäminen kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien laatimiseen olisi mahdollista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ikääntyneiden asumisen toimintaohjelma (siirto momentille 35.01.01) (HO 2019) -450
Korjausavustusten siirto Asuntorahastolle -15 600
Kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien laatiminen (HO 2019) 1 300
METSO-ohjelma (siirto momentilta 35.10.63) 5 000
Siirto momentille 35.20.64 -850
Yhteensä -10 600

2020 talousarvio 4 900 000
2019 talousarvio 15 500 000
2018 tilinpäätös 4 170 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Momentille esitetään 4,9 milj. euroa, jonka lisäksi Valtion asuntorahastosta saa käyttää asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksiin (lain 1087/2016 mukaisesti) 23,6 milj. euroa (yhteensä 28,5 milj. euroa). Käytettävissä on myös arviolta 8 milj. euroa vuodelta 2019 siirtyvää määrärahaa. Avustuksia myönnetään iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen kuntotutkimuksiin, korjaussuunnitelmiin sekä korjaamiseen, kuten hissien jälkiasentamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen.

Avustus on valiokunnan mielestä erittäin tärkeä ja kustannustehokas, koska sen avulla voidaan parantaa kotona asumisen mahdollisuuksia. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esitetyn määrärahan arvioidaan riittävän vuoden 2020 tarpeeseen. Valiokunta pitää perusteltuna avustaa edelleen myös olemassa olevien hissien esteettömyyskorjauksia ja pitää hyvänä, että korjaustarpeesta on käynnistetty selvitys. Selvityksen valmistuttua esteettömyysavustusta koskevaa ohjetta tarkennetaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 4 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain (1087/2016) mukaisiin avustuksiin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 390 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan liittyviin avustuksiin ja tilaisuuksien järjestämisestä ja asiantuntijapalveluista aiheutuviin kulutusmenoihin.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 35.01.01 ikääntyneiden asumisen toimintaohjelmaan liittyvien avustusten maksamiseen kunnille ja järjestöille.


2020 IV lisätalousarvio 390 000
2020 talousarvio 4 900 000
2019 tilinpäätös 15 500 000
2018 tilinpäätös 4 170 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 390 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan liittyviin avustuksiin ja tilaisuuksien järjestämisestä ja asiantuntijapalveluista aiheutuviin kulutusmenoihin.