Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              41. (32.60.40) Energiatuki
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

(28.) Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Materiaalikatselmukset (siirto momentille 32.20.40) -130
Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirto momentille 32.01.01) -270
Yhteensä -400

2019 talousarvio 400 000
2018 tilinpäätös 400 000