Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2020

39. Muut sekalaiset tulotPDF-versio

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 130 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvä tulot.


2020 talousarvio 130 000 000
2019 II lisätalousarvio -43 200 000
2019 talousarvio 173 200 000
2018 tilinpäätös 126 543 835

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 130 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Oikeusrekisterikeskuksen tarkentuneesta sakkotulokertymän ennusteesta vuodelle 2020.


2020 VII lisätalousarvio -20 000 000
2020 talousarvio 130 000 000
2019 tilinpäätös 122 627 833
2018 tilinpäätös 126 543 835

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa.

02. Verotukseen liittyvät korkotulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 64 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan verotuksen toimittamiseen liittyvät korkotulot, kertyneet viivekorot ja jäämämaksut, verotilin viivästyskorot sekä verontilityslain mukaiset korkotulot. Momentille kertyvien erien korko on sidottu korkolain mukaiseen viitekorkoon.


2020 talousarvio 64 000 000
2019 talousarvio 84 000 000
2018 tilinpäätös 48 088 324

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 64 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu verojen huojennettuun maksujärjestelyyn liittyvästä erääntyneiden ja jo suoritettujen arvonlisäverojen palautuksesta ja niiden takaisinmaksuun liittyvistä korkotuloista.


2020 IV lisätalousarvio 3 000 000
2020 talousarvio 64 000 000
2019 tilinpäätös 56 530 358
2018 tilinpäätös 48 088 324

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2020 vp (24.6.2020)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa. Muutos johtuu verotuksen huojennetun maksujärjestelyn ehtojen muuttamisesta. Eduskuntakäsittelyn yhteydessä huojennetun maksujärjestelyn korkoa alennettiin 3 prosentista 2,5 prosenttiin, mikä pienentää arvioituja korkotuloja. (VaVM 8/2020 vp — HE 74/2020 vp)

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 000 000 euroa.

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan käyttämättä jääneet siirretyt siirtomäärärahat, joita tilinpäätöksessä ei enää voida siirtää seuraavalle vuodelle.


2020 talousarvio 200 000 000
2019 talousarvio 250 000 000
2018 tilinpäätös 191 468 334

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 000 euroa.

10. Muut sekalaiset tulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 7 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sellaiset sekalaiset tulot, joita ei voida tulouttaa muille momenteille.


2020 talousarvio 7 000 000
2019 talousarvio 7 000 000
2018 tilinpäätös 9 625 743

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 7 000 000 euroa.