Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
              05. Korot muista lainoista
              07. Korot talletuksista
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2020

05. Korot muista lainoistaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 069 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarviossa on otettu huomioon valtion talousarvion määrärahoista myönnettyjen lainojen korot. Näitä lainoja ovat mm. Kreikan valtioille myönnetyt lainat, peruskuivatus- ja metsänparannuslainat ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin lainat. Muista lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.04.


2020 talousarvio 18 069 000
2019 talousarvio 17 657 000
2018 tilinpäätös 70 893 169

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 069 000 euroa.