Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 1 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon laajentamisen toimeenpanoon vuonna 2020 maksettaviin valtionavustuksiin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen liittyvistä toimenpiteistä.


2020 IV lisätalousarvio 5 000 000
2020 talousarvio 1 400 000
2019 tilinpäätös 3 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentin perustelut muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon laajentamisen toimeenpanoon sekä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen liittyvien valtionavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Koronavirusepidemian poikkeusolojen vuoksi yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat tehneet nopeita muutoksia opetusjärjestelyihinsä sekä siirtäneet opetuksen ja ohjauksen verkkovälitteiseksi. Myös itsenäisen opiskelun määrä on lisääntynyt. Opetusjärjestelyiden aiheuttamat muutokset voivat tilapäisesti hidastaa opiskelijoiden opintojen etenemistä, tuoda epävarmuutta ja täten lisätä opiskelijoiden henkistä kuormitusta.

Kuluvan vuoden neljännessä lisätalousarviossa momentille on myönnetty korkeakouluopiskelijoiden opiskelukyvyn tukemiseen, opintojen sujumisen, oppimisen sekä opiskelijan ja yhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi 5 milj. euroa, joka myönnetään Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle valtionavustuksena.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 VII lisätalousarvio
2020 IV lisätalousarvio 5 000 000
2020 talousarvio 1 400 000
2019 tilinpäätös 3 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentin perustelut muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon laajentamisen toimeenpanoon sekä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen liittyvien valtionavustusten maksamiseen.