Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              50. Perhe-etuudet
              (51.) Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              (55.) Elatustuki
              57. Perustoimeentulotuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 438 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

2) sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 10 §:n mukaisten sairausvakuutusrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien toimintakulujen valtion osuuden maksamiseen

3) kansaneläkelain (568/2007) 98 §:n, takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 §:n, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n, rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 9 §:n mukaisten kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

4) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 27 §:n mukaisen yhteyspisteen toimintakuluihin.

Selvitysosa:Sosiaaliturvarahastojen osuudet Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista määräytyvät Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 f §:n mukaisesti etuuksien toimeenpanosta aiheutuvien toimintakulujen suhteessa. Sosiaaliturvan yleisrahaston osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista on arviolta 48 %, sairausvakuutusrahaston osuus 40 % ja kansaneläkerahaston osuus 12 % vuonna 2020. Valtio rahoittaa 43,6 % sairausvakuutusrahaston toimintakuluista.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut 274 600 000
Sairausvakuutusrahaston toimintakulut 96 900 000
Kansaneläkerahaston toimintakulut 66 700 000
Yhteyspisteen toimintakulut 700 000
Yhteensä 438 900 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkekulujen kasvu 1 900
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset (kiky) 3 100
Liikkumavara 4 000
Opiskelijoiden terveydenhuolto -860
Palkantarkistukset 7 800
Pysyvät resurssitarpeet 9 326
Sairaanhoitoetuuksien rahoitusosuuksien muutos (siirto momentilta 33.30.60) 31 700
Toimitilojen perusparannukset 4 300
JTS-miljardin tuottavuussäästö -125
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1
Yhteensä 61 140

2020 talousarvio 438 900 000
2019 II lisätalousarvio 15 000 000
2019 talousarvio 377 760 000
2018 tilinpäätös 329 741 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 440 300 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 400 000 euroa talousarvioesityksen 438 900 000 euroon nähden aiheutuu välttämättömistä tietoturvan kehittämistoimenpiteistä.


2020 talousarvio 440 300 000
2019 II lisätalousarvio 15 000 000
2019 talousarvio 377 760 000
2018 tilinpäätös 329 741 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 440 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

2) sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 10 §:n mukaisten sairausvakuutusrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien toimintakulujen valtion osuuden maksamiseen

3) kansaneläkelain (568/2007) 98 §:n, takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 §:n, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n, rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 9 §:n mukaisten kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

4) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 27 §:n mukaisen yhteyspisteen toimintakuluihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 41 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu yrittäjille laajennetun työttömyysturvan sekä viitaten momentin 33.20.52 selvitysosaan, lisätalousarvioesitykseen liittyvän työttömyysturvalain väliaikaisen muuttamisen vaikutuksista hakemusmääriin ja asiakaspalveluun.

Etuushakemusten arvioidaan lisääntyvän sairaus- ja tartuntatautipäivärahojen osalta sekä työttömyysturvan, asumistuen ja perustoimeentulotuen osalta koronavirusepidemian COVID-19 aikana.


2020 II lisätalousarvio 41 000 000
2020 talousarvio 440 300 000
2019 tilinpäätös 392 760 000
2018 tilinpäätös 329 741 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 41 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu etuusohjelmien asiointipalvelun kehittämistoimenpiteistä.


2020 VII lisätalousarvio 4 000 000
2020 II lisätalousarvio 41 000 000
2020 talousarvio 440 300 000
2019 tilinpäätös 392 760 000
2018 tilinpäätös 329 741 000

 

VII lisätalousarvioesitys täydentävä HE 216/2020 vp (12.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 14 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys seitsemännen lisätalousarvioesityksen 4 000 000 euroon nähden on 10 000 000 euroa, josta 4 000 000 euroa aiheutuu välttämättömistä ja kiireellisistä etuuskäsittelyjärjestelmän parantamistoimenpiteistä ja 6 000 000 euroa Kelan kriittisen infrastruktuurin huoltovarmuuden parantamisesta.


2020 VII lisätalousarvio 14 000 000
2020 II lisätalousarvio 41 000 000
2020 talousarvio 440 300 000
2019 tilinpäätös 392 760 000
2018 tilinpäätös 329 741 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 14 000 000 euroa.