Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              50. Perhe-etuudet
              (51.) Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              (55.) Elatustuki
              57. Perustoimeentulotuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 672 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

Selvitysosa:Perustoimeentulotuki sisältää perusosan ja muut perusmenot, joihin kuuluu asumistukilain 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot, kotivakuutusmaksu sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Toimeentulotuen perusosan suuruus määritellään toimeentulotukilain (1412/1997) 9 §:ssä, jonka mukaan perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aktiivimallin leikkurin poisto (HO 2019) -8 000
Elatustuen korottaminen 7 eurolla (HO 2019) -700
Kuntoutusraha nuoren osallistumistulona -2 300
Lapsilisän yh-korotuksen nosto 10 eurolla (HO 2019) -3 100
Lapsilisän yh-korotus niin, että siitä hyötyvät myös toimeentulotukiasiakkaat (HO 2019) 4 600
Perusturvan korotus (HO 2019) -6 400
Pienten eläkkeiden korottaminen (HO 2019) -5 300
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki -1 810
Tarvearvion muutos -56 190
Yhteensä -79 200

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 672 700 000
2019 talousarvio 751 900 000
2018 tilinpäätös 719 811 107

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 672 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 169 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirusepidemian COVID-19 aiheuttamasta lisämäärärahan tarpeesta.


2020 II lisätalousarvio 169 300 000
2020 talousarvio 672 700 000
2019 tilinpäätös 693 000 000
2018 tilinpäätös 719 811 107

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 169 300 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 60 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu toimeentulotuen määräaikaisesta parantamisesta ajalle 1.8.—31.12.2020.


2020 IV lisätalousarvio 60 000 000
2020 II lisätalousarvio 169 300 000
2020 talousarvio 672 700 000
2019 tilinpäätös 693 000 000
2018 tilinpäätös 719 811 107

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2020 vp (24.6.2020)

Momentille ehdotetaan 60 milj. euron määrärahaa toimeentulotuen määräaikaiseen parantamiseen. Asiaa koskeva hallituksen esitys (HE 105/2020 vp) annettiin eduskunnalle 17.6.2020, mutta esitys liittyy vasta syksyllä 2020 annettavaan lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Em. määräraha poistetaan siksi tässä vaiheessa talousarviosta.

Valiokunta toteaa, että käsittelyn siirtyminen ei vaikuta etuuden saajien asemaan, sillä em. esityksen mukaista tukea on tarkoitus myöntää ensimmäisen kerran vasta syyskuulta 2020, ja tuen ensimmäinen maksupäivä on syyskuun lopussa.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että seuraava lisätalousarvioesitys annetaan niin, että tarvittava määräraha on käytettävissä lain voimaantullessa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 85 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tarvearvion muutoksesta.


2020 VII lisätalousarvio -85 000 000
2020 II lisätalousarvio 169 300 000
2020 talousarvio 672 700 000
2019 tilinpäätös 693 000 000
2018 tilinpäätös 719 811 107

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 85 000 000 euroa.