Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelutPDF-versio

28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 6 230 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmien ylläpidosta Kansaneläkelaitokselle maksettavan määrärahan siirrosta momentilta 33.01.25.


2012 II lisätalousarvio 6 230 000
2012 talousarvio 148 770 000
2011 tilinpäätös 137 400 000
2010 tilinpäätös 131 600 000