Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 62 915 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksien maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on teattereilla enintään 2 469, orkestereilla enintään 1 033 ja museoilla enintään 1 250.

Selvitysosa:Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on teattereilla 58 248 euroa, orkestereilla 51 851 euroa ja museoilla 71 761 euroa henkilötyövuotta kohden.

Museoiden alueellisiin tehtäviin on tarkoitus osoittaa enintään 170 henkilötyövuotta. Museoiden valtakunnallisiin tehtäviin on tarkoitus myöntää harkinnanvaraista korotusta enintään 5 800 000 euroa.

Esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen toimeenpanoon liittyvään vapaan ammattilaiskentän kehittämiseen on tarkoitus myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta enintään 2 000 000 euroa.

Lakisääteisiin valtionosuuksiin on lisäksi myönnetty yhteensä 62 591 000 euroa momentilla 29.80.52.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  Valtionosuudet
budjettivaroista
(mom. 29.80.31)
Valtionosuudet
rahapelitoiminnan voittovaroista
(mom. 29.80.52)
Yhteensä
       
Teattereiden valtionosuus 31 470 000 26 069 000 57 539 000
Orkestereiden valtionosuus 9 755 000 10 137 000 19 892 000
Museoiden valtionosuus 19 690 000 26 385 000 46 075 000
Esittävän taiteen vos-uudistus 2 000 000 - 2 000 000
Yhteensä 62 915 000 62 591 000 125 506 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Audiovisuaalisen kannustinjärjestelmän käyttöönotto (siirron palautus momentilta 32.20.40) 250
Esittävän taiteen vos-järjestelmän uudistaminen (HO 2019) 1 000
Kertamenon poistuminen -595
Kilpailukykysopimuksen vaikutus valtionosuuteen; teatterit, orkesterit, museot 983
Kustannustason arvioitu muutos (2,4 %) 3 310
Kustannustason tarkistus, museot 1 034
Kustannustason tarkistus, orkesterit 309
Kustannustason tarkistus, teatterit 4 221
Lakisääteiset muutokset kustannuspohjaan, museot 96
Lakisääteiset muutokset kustannuspohjaan, orkesterit 140
Lakisääteiset muutokset kustannuspohjaan, teatterit 90
Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja esittävän taiteen valtionavustus 5 000
Yhteensä 15 838

2020 talousarvio 62 915 000
2019 talousarvio 47 077 000
2018 tilinpäätös 48 815 161

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 65 225 000 euroa.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on teattereilla enintään 2 469, orkestereilla enintään 1 033 ja museoilla enintään 1 295.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Lisäys 2 310 000 euroa talousarvioesityksen 62 915 000 euroon nähden aiheutuu tasomuutoksesta.

Perustelujen muutos talousarvioesitykseen nähden aiheutuu museoiden valtionosuuden laskennallisena perusteena käyttävien henkilötyövuosien määrän tarkentumisesta.

Museoiden alueellisiin tehtäviin on tarkoitus osoittaa enintään 156 henkilötyövuotta. Museoiden valtakunnallisiin tehtäviin on tarkoitus myöntää harkinnanvaraista korotusta enintään 5 900 000 euroa.


2020 talousarvio 65 225 000
2019 talousarvio 47 077 000
2018 tilinpäätös 48 815 161

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2019 vp (12.12.2019)

Valiokunta viittaa momentin 29.80.52 kohdalla todettuun ja lisää momentille 2 615 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 67 840 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksien maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on teattereilla enintään 2 469, orkestereilla enintään 1 033 ja museoilla enintään 1 295.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 57 666 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 26 069 000 euroa on rahoituslain mukaisia valtionosuuksia teattereille, 10 137 000 euroa rahoituslain mukaisia valtionosuuksia orkestereille ja 21 460 000 euroa rahoituslain mukaisia valtionosuuksia ja avustuksia museoille. Lisäys aiheutuu momentin 29.80.52 rahapelitoiminnan tuottoarvion muutoksen kompensoimisesta ja korvaa lakisääteisiin valtionosuuksiin momentilta 29.80.52 osoitetut määrärahat.


2020 VII lisätalousarvio 57 666 000
2020 talousarvio 67 840 000
2019 tilinpäätös 46 734 868
2018 tilinpäätös 48 815 161

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 57 666 000 euroa.