Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
              59. Koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 447 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahan ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta siten, että opintorahan huoltajakorotusta korotetaan 1.1.2020 lukien 25 eurolla kuukaudessa ja opintorahat sidotaan KEL-indeksiin 1.8.2020.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 283 700 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 141 100 000
Asumislisä 23 000 000
Yhteensä 447 800 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alle 18-vuotiaiden opintorahan ja asumislisän tarveharkinnan lievennys 930
Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän ja tarvearvion täsmentyminen -8 466
Asumislisämenojen täsmentyminen 3 000
Huoltajakorotuksen korotus 25 €/kk 1.1.2020 (HO 2019) 3 000
Opintorahan sitominen indeksiin 1.8.2020 (HO 2019) 2 000
Oppimateriaalilisä 5 200
Yhteensä 5 664

2020 talousarvio 447 800 000
2019 talousarvio 442 136 000
2018 tilinpäätös 414 096 918

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 447 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahan ja asumislisän maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu korkea-asteen opintorahamenojen kasvusta.


2020 VII lisätalousarvio 5 200 000
2020 talousarvio 447 800 000
2019 tilinpäätös 422 666 077
2018 tilinpäätös 414 096 918

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 200 000 euroa.