Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

30. Koululaisten harrastustoiminnan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten maksuttoman harrastustoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahalla tuetaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa liittämällä maksuton harrastustoiminta koulupäivän yhteyteen. Tarkoituksena on pilotoida Suomen mallia syksyllä 2020.


2020 IV lisätalousarvio 10 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten maksuttoman harrastustoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.