Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 658 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksiin. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 18 808 17 970 18 858
Bruttotulot 436 200 200
Nettomenot 18 372 17 770 18 658
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 254    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 659    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Laajennettu hankintatuki (-0,5 htv) (siirto momentille 23.01.01) -50
Toimialan tuottavuuden kehittäminen ja konserniohjauksen vahvistaminen (siirto momentilta 29.10.01) 1 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -24
JTS-miljardin tuottavuussäästö -73
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 275
Palkkausten tarkistukset -48
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 63
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -400
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -55
Yhteensä 888

2020 talousarvio 18 658 000
2019 talousarvio 17 770 000
2018 tilinpäätös 17 777 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 847 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 18 658 000 euroon nähden on 811 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 89 000 euroa poliittisen johdon avustavan henkilöstön palkkaamiseen sekä vähennyksenä 900 000 euroa siirtona momentille 28.70.23 valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen toteuttamiseen.


2020 talousarvio 17 847 000
2019 IV lisätalousarvio -15 000
2019 talousarvio 17 770 000
2018 tilinpäätös 17 777 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 847 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 500 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 23.01.01 arkiston järjestämiseen.


2020 IV lisätalousarvio -25 000
2020 talousarvio 17 847 000
2019 tilinpäätös 17 755 000
2018 tilinpäätös 17 777 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 500 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 75 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 100 000 euroa valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen rahoituksen palauttamisesta siirtona momentille 28.70.23.


2020 VII lisätalousarvio -25 000
2020 IV lisätalousarvio -25 000
2020 talousarvio 17 847 000
2019 tilinpäätös 17 755 000
2018 tilinpäätös 17 777 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.