Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Ostolaskut, kpl 1 389 692 1 260 000 1 507 000
Myyntilaskut (kaikki), kpl 649 949 695 000 665 000
Palkkalaskelmat, kpl 1 165 275 1 115 000 1 119 000
Asiakastyytyväisyys 3,7 3,8 3,7
Toiminnallinen tehokkuus      
Menotositteet, kpl/htv 18 875 23 000 25 700
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv 44 840 64 000 55 000
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku 9 239 9 500 10 800
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2016=100) 117,80 120,45 116,02
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 648,8 602 600
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,3 9,4 9,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,35 3,52

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 54 106 54 000 56 200
Bruttotulot 51 269 52 000 54 200
Nettomenot 2 837 2 000 2 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 000    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 696    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 49 601 52 000 54 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 48 635 54 000 56 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 966 -2 000 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 102 96 96

2020 talousarvio 2 000 000
2019 talousarvio 2 000 000
2018 tilinpäätös 2 533 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.