Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 729 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta käytetään kansainvälisiin jäsenmaksuihin arviolta 654 000 euroa ja tutkimus- ja selvitystoimintaan 1 010 000 euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 14 270 15 658 16 775
Bruttotulot 82 46 46
Nettomenot 14 188 15 612 16 729
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 956    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 051    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kiinteistöjen ja maa-alueiden omistuksen valvonta 700
Siirto momentilta 27.10.01 400
VAHVA-asianhallintajärjestelmän käyttöönotolla saavutettava tuottavuushyöty -80
JTS-miljardin tuottavuussäästö -46
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 167
Palkkausten tarkistukset -29
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 38
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -33
Yhteensä 1 117

2020 talousarvio 16 729 000
2019 II lisätalousarvio 400 000
2019 talousarvio 15 612 000
2018 tilinpäätös 14 283 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 796 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 67 000 euroa talousarvioesityksen 16 729 000 euroon nähden aiheutuu ministerin eritysavustajien lukumäärän kasvun vaikutuksista matkustus- ja edustamiskuluihin sekä poliittisen esikunnan assistenttien määrän kasvusta.


2020 talousarvio 16 796 000
2019 II lisätalousarvio 400 000
2019 talousarvio 15 612 000
2018 tilinpäätös 14 283 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 796 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 20 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 24.01.01 Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa toimivan hybridiuhka- ja kybererityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin 1.8.2020 lukien.


2020 IV lisätalousarvio -20 000
2020 talousarvio 16 796 000
2019 tilinpäätös 16 012 000
2018 tilinpäätös 14 283 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 20 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 45 000
2020 IV lisätalousarvio -20 000
2020 talousarvio 16 796 000
2019 tilinpäätös 16 012 000
2018 tilinpäätös 14 283 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.