Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 102 299 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

Selvitysosa:Ulosottoon arvioidaan saapuvan vireille 3 milj. asiaa (3,35 milj. asiaa v. 2018). Keskimääräisen käsittelyajan arvioidaan olevan 7,2 kuukautta (6,7 kuukautta v. 20181)). Ulosoton perintätuloksen arvioidaan olevan 1 000 milj. euroa (1 105 milj. euroa v. 2018). Ulosotossa arvioidaan käsiteltävän 570 000 velallisen asioita (577 000 velallista v. 2018).

Konkurssihakemusten määrä kasvoi 16,9 % ja aloitettujen konkurssimenettelyjen määrä 19,3 % v. 2018. Konkurssiasiamiehen valvonnassa oli 3 051 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 467 oli julkisselvityksessä. Yrityssaneeraushakemusten määrä väheni 4,5 % ja aloitettujen saneerausmenettelyjen määrä 21,2 % edellisvuodesta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2020 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite/arvio
       
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 2 878 3 300 3 000
Peritty (milj. euroa) 1 105 1 100 1 000
Perityn euron kustannukset (euroa) 0,08 0,08 0,10
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde      
Asiamääristä, % 53 42 41
Rahamääristä, % 40 38 36
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,7 7,7 7,2
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) 33 31 36
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 3 007 3 022 2 627
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa) 43 20 16
Erikoisperinnän selvitettäväksi ottamat velalliset 317 350 350
Konkurssipesien erityistarkastuksia ja hallinnon tarkastuksia 118 110 100
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä 59 55 55
Ulosottokanteluiden määrä 47 60 60
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk 11 8 6

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 73 milj. euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 71 % ulosottolaitoksen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 97 924 101 860 102 469
Bruttotulot 465 170 170
Nettomenot 97 459 101 690 102 299
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 27 271    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 31 134    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta -1 300
Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menot (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 22
Tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa (HO 2019) 1 300
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen palvelumaksujen nousu 66
Valtuutettujen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.03) -22
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -37
JTS-miljardin tuottavuussäästö -265
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 1 127
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -220
Palkkausten tarkistukset -102
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 307
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -267
Yhteensä 609

2020 talousarvio 102 299 000
2019 talousarvio 101 690 000
2018 tilinpäätös 101 322 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 103 247 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 102 299 000 euroon nähden on 948 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 990 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20 konkurssien ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmän (Kosti-hanke) kehittämiseen ja vähennyksenä 42 000 euroa siirtona momentille 25.01.21 hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistamiseen.


2020 talousarvio 103 247 000
2019 talousarvio 101 690 000
2018 tilinpäätös 101 322 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 103 247 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 65 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaan liittyvistä lisätehtävistä rahanpesun, taloudellisten väärinkäytösten ja muiden talousrikosten selvittämisedellytysten parantamiseen.


2020 IV lisätalousarvio 65 000
2020 talousarvio 103 247 000
2019 tilinpäätös 101 690 000
2018 tilinpäätös 101 322 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 65 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 984 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 635 000 euroa aiheutuu tietohallintomenojen kasvusta ja 349 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 984 000
2020 IV lisätalousarvio 65 000
2020 talousarvio 103 247 000
2019 tilinpäätös 101 690 000
2018 tilinpäätös 101 322 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 984 000 euroa.