Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

87. Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Instex S.A.S.:n osakkeiden merkintähinnan ja muun pääoman maksamiseen.

Valtuus

Vuoden 2020 aikana saa sitoutua Instex S.A.S.:n lisäpääomittamiseen siten, että siitä aiheutuu menoja vuoden 2020 jälkeisille vuosille enintään 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Suomi liittyy Iranin kaupan rahoitusinstrumenttiin INSTEX:iin merkitsemällä noin 2 % ranskalaisen osakeyhtiön Instex S.A.S.:n osakekannasta. INSTEX:in tarkoituksena on hoitaa Iranin ja Euroopan välisen kauppaan liittyvä rahaliikenne niin, että eurooppalaisten hyödykkeiden viejät Iraniin saavat maksunsa eurooppalaisilta iranilaishyödykkeiden tuojilta ja päinvastoin. INSTEX toimii vain Yhdysvaltojen pakotteiden ulkopuolisilla kauppasektoreilla.


2020 IV lisätalousarvio 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Instex S.A.S.:n osakkeiden merkintähinnan ja muun pääoman maksamiseen.

Valtuus

Vuoden 2020 aikana saa sitoutua Instex S.A.S.:n lisäpääomittamiseen siten, että siitä aiheutuu menoja vuoden 2020 jälkeisille vuosille enintään 1 000 000 euroa.