Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 87 632 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 26 449 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 10 615 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 26 612 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 962 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 300 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 565 000
OECD:n jäsenmaksu 3 161 000
WTO:n jäsenmaksu 835 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 5 285 000
Maksuosuudet EU:lle 1 379 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 549 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 140 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 4 780 000
Yhteensä 87 632 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muutokset jäsenmaksuissa ja rahoitusosuuksissa 10 289
Valuuttakurssitappiot 2 363
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -580
Säästöpäätös -500
Yhteensä 11 572

2020 talousarvio 87 632 000
2019 talousarvio 76 060 000
2018 tilinpäätös 83 931 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 87 632 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.