Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              25. Terveet tilat 2028
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen EU-puheenjohtajakauden johdosta välttämättömän enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkausmenoihin ja korvauksiin sekä EU-puheenjohtajakauden valmistelun kannalta muihin välttämättömiin kulutusmenoihin

2) Suomen EU-puheenjohtajakauden järjestettävien kokouksien ja muiden niitä vastaavien EU-puheenjohtajuuteen välittömästi liittyvien tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot 2 500 000
2. Kokouksista aiheutuvat menot 500 000
Yhteensä 3 000 000

Selvitysosa:Suomi toimi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019. Määrärahasta on maksettu keskitetysti puheenjohtajakaudesta ja siihen valmistautumisesta aiheutuvat menot, kuten henkilöstö-, koulutus- ja valmennusmenot, matkat sekä EU-puheenjohtajakauteen liittyvien kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat menot. Momentille varataan vuonna 2020 määrärahaa EU-puheenjohtajakauden loppujärjestelyistä aiheutuviin kulutusmenoihin.

Suomen EU-puheenjohtajakauden menoihin on budjetoitu vuosina 2017—2020 yhteensä 70 000 000 euroa. Tämän lisäksi sisäministeriön pääluokkaan on budjetoitu määrärahoja EU-puheenjohtajakauden turvallisuusmenoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen EU-puheenjohtajakauden päättyminen -57 000
Yhteensä -57 000

2020 talousarvio 3 000 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 60 000 000
2018 tilinpäätös 6 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen EU-puheenjohtajakauden johdosta välttämättömän enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkausmenoihin ja korvauksiin sekä EU-puheenjohtajakauden valmistelun kannalta muihin välttämättömiin kulutusmenoihin

2) Suomen EU-puheenjohtajakauden järjestettävien kokouksien ja muiden niitä vastaavien EU-puheenjohtajuuteen välittömästi liittyvien tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot 2 500 000
2. Kokouksista aiheutuvat menot 500 000
Yhteensä 3 000 000

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys johtuu siitä, että Suomen EU-puheenjohtajakauden loppujärjestelyistä aiheutuvat kulutusmenot voidaan maksaa täysimääräisesti vuoden 2019 määrärahasta.


2020 IV lisätalousarvio -3 000 000
2020 talousarvio 3 000 000
2019 tilinpäätös 60 000 000
2018 tilinpäätös 6 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.