Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 56 901 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien 87 kansanedustajan avustajan palkkaus- ja muita henkilöstömenoja sekä matkakustannuksia yhteensä 3 530 000 euroa. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää eduskuntaryhmien toiminnan edellyttämien tilojen, kalusteiden ja laitteiden ylläpitoon ja hankintaan sekä henkilökunnan työterveyshuoltoon siten kuin kansliatoimikunta päättää.

Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on momentti 21.10.51.

Peruskorjauksesta johtuvat käyttömenot maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallitusneuvottelujen kertamenot -180
Päätelaiteuudistus 2019 ja 2020 -200
Siirto momentille 21.10.51 -910
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kertamenot 2019 ja 2020 -1 300
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 482
Palkkausten tarkistukset 1 358
Tasomuutos 1 293
Yhteensä 543

2020 talousarvio 56 901 000
2019 talousarvio 56 358 000
2018 tilinpäätös 51 323 322

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 56 901 000 euroa.