Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2020

99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille arvioidaan kertyvän tuloja, jotka perustuvat ympäristöministeriön suoritteista annettuun maksuasetukseen (29/2016) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen suoritteista annettuun maksuasetukseen (53/2016). Lisäksi momentille tuloutetaan ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekalaiset tulot.

Momentille tuloutetaan myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kylmälaitteiden sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltajien ja jätehuollosta vastaavien pätevyysilmoituksista tulevat tulot.


2020 talousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 1 000 000
2018 tilinpäätös 426 767

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu yksityishenkilön tekemästä lahjoituksesta luonnonsuojeluun. Lahjoitusvaroja voidaan käyttää yhteen tai useampaan Helmi-ohjelman lintuvesi- ja kosteikkokohteeseen. Vastaava määrärahan lisäys on huomioitu momentilla 35.10.21.


2020 VII lisätalousarvio 50 000
2020 talousarvio 1 000 000
2019 tilinpäätös 719 082
2018 tilinpäätös 426 767

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 euroa.