Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2020

20. Siirto Valtion asuntorahastostaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille siirretään 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion talousarvioon. Korollisen pääoman pohjana käytetään vuoden 2018 vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion talousarviosta on vuosina 1990—1993 siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden 2018 valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (0,3 %) siten, että sen muutoksesta on otettu huomioon puolet. Jälleenrahoituskoron lähtötaso on 0,15 %. Näin jälleenrahoituskorko vuodelle 2020 on 0,23 %. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 5,2 milj. euroa.


2020 talousarvio 6 000 000
2019 I lisätalousarvio 73 000 000
2019 talousarvio 5 250 000
2018 tilinpäätös 12 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille siirretään 6 000 000 euroa.