Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2020

10. TuomioistuintulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 44 900 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2019—2021 (1385/2018).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 45 293 45 690 44 790
— muut tuotot 4 110 110
Tuotot yhteensä 45 297 45 800 44 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 65 055 65 000 64 000
— osuus yhteiskustannuksista 25 980 30 000 30 000
Kustannukset yhteensä 91 035 95 000 94 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -45 738 -49 200 -49 100
Kustannusvastaavuus, % 50 48 48

2020 talousarvio 44 900 000
2019 talousarvio 45 800 000
2018 tilinpäätös 45 297 275

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 44 900 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tammi—elokuun arvioitua pienemmästä tulokertymästä. Koronaviruspandemian vuoksi osa tuomioistuinten käsittelemistä asioista on ollut keskeytettynä.


2020 VII lisätalousarvio -3 000 000
2020 talousarvio 44 900 000
2019 tilinpäätös 42 753 151
2018 tilinpäätös 45 297 275

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.