Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
            Statsgarantifonden
            Brandskyddsfonden
            Oljeskyddsfonden
          9.2. Affärsverken
   Siffertabell

Statsbudgeten 2019

Statens kärnavfallshanteringsfondPDF-versio

Statens kärnavfallshanteringsfond består av reserveringsfonden, kärnsäkerhetsforskningsfonden och kärnavfallsforskningsfonden. Kapitalet i reserveringsfonden består av avgifter för kärnavfallshantering och vinst av fondens utlåning. Målet med fonderingen är att säkerställa att de medel som krävs för kärnavfallshanteringen finns till förfogande. Avgifter för kärnavfallshantering ska betalas av dem som bedriver verksamhet som medför kärnavfall, dvs. kraftbolagen Industrins Kraft Abp och Fortum Power and Heat Oy samt Statens tekniska forskningscentral, som förfogar över en FiR1-forskningsreaktor. Reserveringsfondens balansräkning är enligt bokslutet för 2017 ca 2,6 miljarder euro.

Statens kärnavfallshanteringsfond ska dessutom ta ut de avgifter av skattenatur som fastställs i kärnenergilagen och årligen fördela alla de medel som samlats in på detta sätt till forskningsprojekt som hänför sig till kärnsäkerhet och kärnavfallshantering. De avgifter som samlas in hos innehavarna av kärnkraftverk år 2018 uppgår till sammanlagt 8,8 miljoner euro, och de avgifter som samlas in hos de avfallshanteringsskyldiga till 3,5 miljoner euro. Man är medveten om att en del av de medel som är avsedda för forskningsprojekt som hänför sig till kärnavfallshantering blir oanvända och medlen återbetalas till de avfallshanteringsskyldiga i proportion till avgiften. År 2018 används således uppskattningsvis 3,4 miljoner euro för kärnavfallsforskning. De avgifter som samlas in hos innehavarna av kärnkraftverk år 2019 beräknas hålla sig på ungefär samma nivå som 2018. De avgifter som samlas in hos avfallshanteringsskyldiga ökar uppskattningsvis med 0,4 miljoner euro 2019. Det uppskattade beloppet ökar på grund av att kärnkraftsenheten Olkiluoto 3 fogas till Industrins kraft Abp:s beredskapsskyldighet. De insamlade avgifterna beräknas uppgå till sammanlagt 12,6 miljoner euro 2019.