Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
            Statsgarantifonden
            Brandskyddsfonden
            Oljeskyddsfonden
          9.2. Affärsverken
   Siffertabell

Statsbudgeten 2019

Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA)PDF-versio

Enligt 3 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (1966/657) får utvecklingsfondens medel användas för att förbättra gårdsbrukets struktur, främja landsbygdsnäringarna, förbättra levnadsförhållandena och utkomstmöjligheterna på landsbygden samt främja utvecklande av dessa åtgärder. Ett användningsområde är de helt nationellt finansierade investeringsbidrag som fonden har beviljat.

År 2019 uppgår utvecklingsfondens disponibla medel till ca 114,2 miljoner euro, när de poster som bedöms bli överförda från 2018 har beaktats. Budgeten för 2019 innehåller inte överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (30.20.61), eftersom regeringens spetsprojektfinansiering upphör 2018. De disponibla medlen i gårdsbrukets utvecklingsfond och i budgeten räcker till för att finansiera investeringar enligt målen för 2019. Det beräknas att 44,5 miljoner euro beviljas i understöd ur Gårdsbrukets utvecklingsfond 2019.