Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
            Statsgarantifonden
            Brandskyddsfonden
            Oljeskyddsfonden
          9.2. Affärsverken
   Siffertabell

Statsbudgeten 2019

Interventionsfonden för jordbruketPDF-versio

Ur interventionsfonden för jordbruket finansieras av Europeiska kommissionen reglerad interventionsverksamhet inom jordbruket. Det bedöms att marknadspriserna på spannmål kommer att hållas på en nivå, där det inte finns intresse för interventionslagring. Det fluktuerande marknadsläget inom mjölksektorn kan leda till att kommissionen tidvis öppnar interventionslagringen av fettfritt mjölkpulver.

Med överföringar från statsbudgeten till interventionsfonden täcks sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket. År 2019 beräknas de utgifter som staten ska svara för uppgå till 0,177 miljoner euro, vilket närmast utgörs av utgifter för interventionslagring. Av beloppet täcks 0,170 miljoner euro genom en överföring från statsbudgeten och resten täcks av fondens eget kapital.