Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
            Statsgarantifonden
            Brandskyddsfonden
            Oljeskyddsfonden
          9.2. Affärsverken
   Siffertabell

Statsbudgeten 2019

Fonden för finansiell stabilitetPDF-versio

Verket för finansiell stabilitet som grundades 2015 förvaltar fonden för finansiell stabilitet, som står utanför statsbudgeten. Fonden består av resolutionsfonden som byggs upp med hjälp av stabilitetsavgifter och insättningsgarantifonden som byggs upp med hjälp av insättningsgarantiavgifter.

Kreditinstitutens stabilitetsavgifter redovisas vidare till EU:s gemensamma resolutionsfond. År 2019 kommer det att hemorten för Nordea flyttar till Finland att inverka i betydande grad på beloppet av de stabilitetsavgifter som samlas in 2019. Förändringen i euro kan dock på grund av beräkningens natur ännu inte bedömas. Medel ur den gemensamma resolutionsfonden kan användas tillsammans med resolutionsverktygen för att säkerställa resolutionsåtgärdernas effektivitet.

Med hjälp av insättningsgarantiavgifter byggs insättningsgarantifonden upp under tio år till den miniminivå som insättningsgarantidirektivet förutsätter. Även beloppet av insättningsgarantiavgifterna kommer från 2019 framåt att påverkas i betydande grad av att Nordea flyttar till Finland. Beloppet av de avgifter som samlas in under de kommande åren är till stor del beroende av strukturen på Nordeas överförda balansräkning. Verket för finansiell stabilitet fattar beslut om betalning av ersättningar och ansvarar för utbetalningen av ersättningar till insättare, om det för att skydda insättarna behöver betalas ut ersättningar ur insättningsgarantifonden.