Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
        6. Hållbar utveckling
     7. Utveckling av förvaltningen
     8. Den kommunala ekonomin
     9. Statsfinanserna utanför budgeten
       9.1. Statliga fonder utanför budgeten
          9.2. Affärsverken
          9.3. Statens ägarpolitik
          9.4. Saldot för de offentliga samfunden och fördelningen av deras skulder
     10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019

9.4. Saldot för de offentliga samfunden och fördelningen av deras skulderPDF-versio

Saldot för de offentliga finanserna uppvisar 2019 ett underskott på 0,1 % i förhållande till BNP. Statens budgetekonomi fortsätter att uppvisa ett underskott. Lokalförvaltningens centrala sektor, dvs. kommunerna och samkommunerna, uppvisar också ett underskott. Socialskyddsfonderna uppvisar ett överskott och gör att hela sektorn kommer nästan i balans. Det sammanräknade underskottet för enheterna utanför de centrala sektorerna är ca 0,2 procent i förhållande till BNP.

De offentliga samfundens konsoliderade EDP-skuld understiger referensvärdet på 60 procent 2018. Största delen av skulden utgörs av skulden inom statens budgetekonomi. Också kommunerna och samkommunerna har avsevärda skulder. Av enheterna utanför de centrala sektorerna har främst fastighetsbolagen och några andra enheter skulder. Skulderna för enheterna utanför de centrala sektorerna växer långsamt i samma mån som enheternas underskott årligen. En lista över de enheter som hör till offentliga samfunds undersektorer finns på Statistikcentralens webbplats.1)

Saldot för de offentliga samfunden och deras skulder i förhållande till BNP enligt centrala sektorer och enheter utanför de centrala sektorerna

 2016201720182019
     
Offentliga samfund sammanlagt    
Saldo i förhållande till BNP-1,7-0,7-0,7-0,1
Skulder i förhållande till BNP63,061,359,959,1
     
Centrala sektorer sammanlagt    
Saldo i förhållande till BNP-1,5-0,4-0,50,1
Skulder i förhållande till BNP60,659,157,656,7
     
Utomstående enheter sammanlagt    
Saldo i förhållande till BNP-0,3-0,2-0,2-0,2
Skulder i förhållande till BNP2,42,22,32,4