Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

9.4. Saldot för de offentliga samfunden och fördelningen av deras skulderPDF-versio

Saldot för de offentliga finanserna uppvisar 2019 ett underskott på 0,1 % i förhållande till BNP. Statens budgetekonomi fortsätter att uppvisa ett underskott. Lokalförvaltningens centrala sektor, dvs. kommunerna och samkommunerna, uppvisar också ett underskott. Socialskyddsfonderna uppvisar ett överskott och gör att hela sektorn kommer nästan i balans. Det sammanräknade underskottet för enheterna utanför de centrala sektorerna är ca 0,2 procent i förhållande till BNP.

De offentliga samfundens konsoliderade EDP-skuld understiger referensvärdet på 60 procent 2018. Största delen av skulden utgörs av skulden inom statens budgetekonomi. Också kommunerna och samkommunerna har avsevärda skulder. Av enheterna utanför de centrala sektorerna har främst fastighetsbolagen och några andra enheter skulder. Skulderna för enheterna utanför de centrala sektorerna växer långsamt i samma mån som enheternas underskott årligen. En lista över de enheter som hör till offentliga samfunds undersektorer finns på Statistikcentralens webbplats.1)

Saldot för de offentliga samfunden och deras skulder i förhållande till BNP enligt centrala sektorer och enheter utanför de centrala sektorerna

  2016 2017 2018 2019
         
Offentliga samfund sammanlagt        
Saldo i förhållande till BNP -1,7 -0,7 -0,7 -0,1
Skulder i förhållande till BNP 63,0 61,3 59,9 59,1
         
Centrala sektorer sammanlagt        
Saldo i förhållande till BNP -1,5 -0,4 -0,5 0,1
Skulder i förhållande till BNP 60,6 59,1 57,6 56,7
         
Utomstående enheter sammanlagt        
Saldo i förhållande till BNP -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
Skulder i förhållande till BNP 2,4 2,2 2,3 2,4