Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
        6. Hållbar utveckling
     7. Utveckling av förvaltningen
     8. Den kommunala ekonomin
     9. Statsfinanserna utanför budgeten
     10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkning
          10.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1.—30.6.2018
          10.2. Statens totala balansräkning 30.6.2018
          10.3. Det eftersatta underhållet av trafikleder
          10.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten
          10.5. Negativt eget kapital
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019

10.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av statenPDF-versio

I anläggningstillgångarna och de övriga långfristiga placeringarna ingår sådana offentligt noterade aktier i Finnair Abp, Fortum Abp och Neste Abp som omfattas direkt av budgetekonomin. Deras bokföringsvärde uppgick 31.12.2017 till ca 5,7 miljarder euro och deras marknadsvärde till 15,2 miljarder euro. Aktiernas marknadsvärde uppgick 1.8.2018 till 18,4 miljarder euro. Ökningen av marknadsvärdet under innevarande år beror på att Fortum Abp:s och Neste Oil Abp:s aktier gått upp.

Utvecklingen för värdet på offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten åren 2008—1.8.2018, md euro

 20082009201020112012201320142015201620171.8.2018
            
Marknadsvärdet på offentligt noterade aktier8,810,412,18,67,89,510,910,211,515,218,4
Bokföringsvärdet på offentligt noterade aktier5,85,75,75,75,75,75,75,75,75,75,4
Skillnaden mellan marknadsvärdet och bokföringsvärdet34,76,42,92,13,85,24,55,89,513