Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
        6. Hållbar utveckling
     7. Utveckling av förvaltningen
     8. Den kommunala ekonomin
     9. Statsfinanserna utanför budgeten
     10. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl och totala balansräkning
          10.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1.—30.6.2018
          10.2. Statens totala balansräkning 30.6.2018
          10.3. Det eftersatta underhållet av trafikleder
          10.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten
          10.5. Negativt eget kapital
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019

10.3. Det eftersatta underhållet av trafiklederPDF-versio

Det på anskaffningskostnaderna baserade balansvärdet för infrastrukturen i anslutning till trafikleder uppgick till ca 19,9 miljarder euro 31.12.2017. Trafiklederna utgjorde 44,2 % av statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, som tillsammans utgjorde 44,8 miljarder euro.

Statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, md euro

 2008200920102011201220132014201520162017
           
Trafikledskonstruktioner och mark18,218,618,818,919,019,119,619,619,819,9
Värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar20,020,420,721,622,722,022,522,723,123,1
Övriga anläggningstillgångar1,61,71,61,71,71,81,81,81,91,9
Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar sammanlagt39,740,641,042,243,342,943,844,144,744,8

Trafikledsinvesteringar, avskrivningar och förändring i balansvärdena åren 2000—2017, mn euro

 VägBanaVattenTrafikleder sammanlagt
 InvesteringarAvskrivningarFörändringInvesteringarAvskrivningarFörändringInvesteringarAvskrivningarFörändringInvesteringarAvskrivningarFörändring
             
2000291399-10728220378515-10578617-38
2001224399-175143211-68616-10372626-253
20025914881032502242615141857726131
2003398508-11029022961814-6696751-55
200462855573348137211114-12977706271
2005420582-161303148155612-6729742-13
2006425609-18425514111511120692761-69
2007455633-178256153103911-2721797-77
2008642484158363162202612-61 011658353
2009753507245357179178512-71 115699416
201054251527381239142291019951764188
20116195368332024376510-5944789155
2012504560-56372246126010-987781661
2013481562-81412160252810-2901732169
2014729579149427162266810-21 164751413
2015559596-3825917485611-582378143
2016629610203151871271999963807156
2017589630-413021971051710890883771
Tot.9 4799 753-2745 6363 3952 240165211-4615 28013 3591 921

Investeringarna i trafikledsegendom innehåller både nyinvesteringar och ersättnings- och reparationsinvesteringar. Trots att det på anskaffningskostnaderna för hela trafikledsegendomen baserade balansvärdet ökat är trafiklederna föremål för eftersatt underhåll. Avskrivningarna för vägtrafiklederna har under granskningsperioden varit ca 274 miljoner euro större än investeringarna, och i fråga om vattenlederna är motsvarande summa ca 46 miljoner euro. Skillnaden mellan investeringarna i och avskrivningarna för trafiklederna kan vid en granskning som baserar sig på anskaffningskostnaderna anses som det lägsta eftersatta underhåll som uppkom på 2000-talet. Investeringarna i banleder har i sin tur varit ca 2,2 miljarder euro större än avskrivningarna på 2000-talet.