Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
              52. Vissa understöd

Statsbudgeten 2019

52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 650 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stöd för kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska

2) till främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Samernas kultur- och språkboverksamhet 850 000
Främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens 800 000
Sammanlagt 1 650 000

För stöd till kultur- och språkboverksamhet utanför Sameområdet anvisas dessutom 250 000 euro under moment 29.91.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -300
Utvidgning av samernas kultur- och språkboverksamhet 150
Sammanlagt -150

2019 budget 1 650 000
2018 budget 1 800 000
2017 bokslut 4 150 000