Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
              52. Vissa understöd

Statsbudgeten 2019

51. Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 19 523 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stöd till verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete

2) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av stödjandet av det uppsökande ungdomsarbetet och genomförandet av EU:s Ungdomsgaranti.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Stöd till verkstadsverksamhet 13 500 000
Stöd till uppsökande ungdomsarbete samt betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av EU:s Ungdomsgaranti 6 023 000
Sammanlagt 19 523 000

För stödjande av uppsökande ungdomsarbete anvisas det dessutom 6 627 000 euro under moment 29.91.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bibehållande av anslagsnivån på 2017 års nivå 1 500
Bortfall av engångsutgift -400
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -1 500
Sammanlagt -400

2019 budget 19 523 000
2018 budget 19 923 000
2017 bokslut 20 003 000