Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
              59. Stöd för skolresor
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 31 626 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd för studentrestauranger i Finland i syfte att sänka priset på måltiderna med 1,94 euro per måltid för studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen i en finsk högskola, studerande som avlägger en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen och studerande som deltar i yrkesinriktade fortbildningsprogram, specialiseringsutbildningsprogram eller tilläggsundervisning för yrkes- eller tjänstebehörighet som ordnas vid högskolor och som berättigar till studiestöd

2) till betalning av extra understöd för den som förestår en studentrestaurang som finns i någon annan lokal än högskolans lokaler, högst 1 euro per måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst det belopp som motsvarar lokal- och anläggningskostnaderna för måltiderna för de studerande.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Måltidsstödet för högskolestuderande 29 126 000
Extra understöd för studentrestauranger 2 500 000
Sammanlagt 31 626 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av användningen av måltidsstödet 170
Sammanlagt 170

2019 budget 31 626 000
2018 budget 31 456 000
2017 bokslut 30 711 591