Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
              59. Stöd för skolresor
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 441 206 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:Regeringen lämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd. Enligt lagförslaget ska en studerande som är yngre än 20 år och som är berättigad till förhöjd studiepenning på grund av familjens små inkomster samt en studerande som är yngre än 17 år och studerar vid gymnasieutbildning eller yrkesinriktad utbildning och vars familj har små inkomster ha rätt till ett läromedelstillägg till studiepenningen från och med den 1 augusti 2019. Dessutom föreslås det att bestämmelserna om stödtiden under läsåret för studerande i gymnasieutbildning ska harmoniseras med bestämmelserna om stödtiden för studerande i yrkesutbildning.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Studiepenning för högskolestuderande 280 826 000
Studiepenning för studerande vid andra läroanstalter 141 330 000
Bostadstillägg 20 000 000
Sammanlagt 442 156 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Harmonisering av antalet studiestödsmånader inom utbildning på andra stadiet 1 700
Läromedelstillägg fr.o.m. 1.8.2019 5 200
Minskning av antalet stödtagare inom yrkesutbildningen -13 000
Studiestödsreformen (L 4/2017) -3 100
Utvidgning av rätten till studiestöd till studerande som passerat läropliktsåldern (överföring från moment 29.01.53) 1 080
Sammanlagt -8 120

2019 budget 441 206 000
2018 I tilläggsb. 300 000
2018 budget 449 326 000
2017 bokslut 602 051 463