Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
              59. Stöd för skolresor
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 635 000 euro.

Förklaring:Besvärsnämnden för studiestöd är första besvärsinstans i ärenden som gäller studiestöd och stöd för skolresor (lagen om besvärsnämnden för studiestöd 1080/2012). Antalet klagomål som blir anhängiga år 2019 uppskattas vara cirka 3 500. Den genomsnittliga målinriktade behandlingstiden för klagomålen är högst 7 månader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 19
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -3
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Temporär sänkning av StPL-avgiften 6
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 2
Sammanlagt 22

2019 budget 635 000
2018 I tilläggsb. 6 000
2018 budget 613 000
2017 bokslut 696 000