Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

53. Vissa understöd som föranleds av invandrare (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 010 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för invandrare och asylsökande snabbare samt åtgärder som främjar deras integrering i det finska samhället

2) avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett temporärt tillägg som föranletts av asylsökande och invandrare -4 000
Utvidgning av rätten till studiestöd till studerande som passerat läropliktsåldern (överföring till moment 29.70.55) -1 080
Sammanlagt -5 080

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 3 010 000
2018 I tilläggsb. -300 000
2018 budget 8 090 000
2017 bokslut 8 090 000